La creativitat, l’experiència, el coneixement, l’ofici… es poden mesurar?
Són conceptes imponderables, no es poden mesurar.

“Arc II”

Obra permanent des de 2004
Museu d’Art i Artesanies Contemporànies de Nakatomi, Japó