La creativitat, l’experiència, el coneixement, l’ofici… es poden mesurar?
Són conceptes imponderables, no es poden mesurar.

“Miradors”

Obra permanent des de 2009
Col·lecció Kepko de Seoul, Korea