“Quan s’acabaran els dubtes sobre l’aportació de la ceràmica a la història de la humanitat? Quan es reconeixerà la nostra dilatada història i l’enorme calat de les nostres senyals d’identitat? Però resulta que a més d’història tenim un portentós present ple de creativitat, que ens garanteix un futur prometedor”
Antonio Vivas Zamorano; crític d’art. Director i editor de la revista “Cerámica”.

European Ceramic Context

EUROPEAN CERAMIC CONTEXT
Esdeveniment bianual sobre ceràmica europea. Setembre 2006, Bornholm, Dinamarca

L’objectiu de European Ceramic Context 2006 ha estat el d’examinar i documentar les tendències que caracteritzen l’escena ceràmica europea del moment. Aquest objectiu es persegueix a través d’exposicions, tallers, conferències i una fira, tot a nivell internacional. L’esdeveniment està motivat pel desig de promoure la disciplina ceràmica.

Seleccionada per participar en la secció de ceràmica utilitària en representació d’Espanya.