“Quan s’acabaran els dubtes sobre l’aportació de la ceràmica a la història de la humanitat? Quan es reconeixerà la nostra dilatada història i l’enorme calat de les nostres senyals d’identitat? Però resulta que a més d’història tenim un portentós present ple de creativitat, que ens garanteix un futur prometedor”
Antonio Vivas Zamorano; crític d’art. Director i editor de la revista “Cerámica”.

CERCO, cerámica contemporánea en España

CERCO, CERÀMICA CONTEMPORÀNIA A ESPANYA
Novembre 2009, Rabat. Febrer-Abril 2010, Tokio.

Exposició col·lectiva itinerant organitzada per l’Institut Cervantes amb una selecció de ceramistes espanyols contemporanis que han participat en les diferents edicions de CERCO.