“Quan s’acabaran els dubtes sobre l’aportació de la ceràmica a la història de la humanitat? Quan es reconeixerà la nostra dilatada història i l’enorme calat de les nostres senyals d’identitat? Però resulta que a més d’història tenim un portentós present ple de creativitat, que ens garanteix un futur prometedor”
Antonio Vivas Zamorano; crític d’art. Director i editor de la revista “Cerámica”.

La ceramica española y su integración en el arte

LA CERÀMICA ESPANYOLA I LA SEVA INTEGRACIÓ EN EL MÓN DE L’ART
Museu Nacional de Ceràmica González Martí. Novembre 2006 – Febrer 2007, València

Participació en una gran exposició amb un compendi d’artistes des de principis del S/XX fins als nostres dies, amb obres d’Artigas, Picasso, Miró, Tapies, Chillida, Barceló, entre d’altres.

Opinió de…