“Quan s’acabaran els dubtes sobre l’aportació de la ceràmica a la història de la humanitat? Quan es reconeixerà la nostra dilatada història i l’enorme calat de les nostres senyals d’identitat? Però resulta que a més d’història tenim un portentós present ple de creativitat, que ens garanteix un futur prometedor”
Antonio Vivas Zamorano; crític d’art. Director i editor de la revista “Cerámica”.

Cerámica española para el S/XXI

CERÀMICA ESPANYOLA PER AL S/XXI
Abril 2010 – Febrer 2011, Taiwan

Exposició col·lectiva de ceramistes contemporanis espanyols. Organitzada pel National Taiwan Craft Research and Development Institute. Itinerància per tres museus de Taiwan: Cao-tun Craft Museum, Kaohsiung Museum, Yingge Ceramics Museum. Comisariada per José Miranda.

L’exposició “Ceràmica espanyola per al segle XXI” aconsegueix unir tota l’avantguarda que li correspon a un art en constant evolució amb la tradició inherent a la producció ceràmica. Es tracta en definitiva, d’obres que ens conviden a contemplar el panorama divers i plural de la ceràmica i ens descobreixen les diferents actituds que s’estableixen davant el repte de la creació en els nostres dies.

Opinió de…