“Quan s’acabaran els dubtes sobre l’aportació de la ceràmica a la història de la humanitat? Quan es reconeixerà la nostra dilatada història i l’enorme calat de les nostres senyals d’identitat? Però resulta que a més d’història tenim un portentós present ple de creativitat, que ens garanteix un futur prometedor”
Antonio Vivas Zamorano; crític d’art. Director i editor de la revista “Cerámica”.

Spanish contemporary ceramic exchange exhibition

CERÀMICA CONTEMPORÀNIA ESPANYOLA
Exposició itinerant per Taiwan d’una selecció de ceramistes espanyols. Novembre de 2004 a maig de 2005

Exposició col·lectiva itinerant per diferents museus de Taiwan. Conceptualitzada per a mostrar i compartir sensacions estètiques entre orient i occident. Selecció de 34 ceramistes triats dins del context creatiu espanyol del moment.

Opinió de…