La creativitat, l’experiència, el coneixement, l’ofici… es poden mesurar?
Són conceptes imponderables, no es poden mesurar.