El que no es comparteix es perd. Aturem-nos una estona, compartim vivències.

Orgullosa dels meus alumnes (infants)

4 juliol 2019

Peces realitzades pels alumnes més petites i petits del meu taller-escola durant el curs 2018/19.

Informació general curs 2019/20