El que no es comparteix es perd. Aturem-nos una estona, compartim vivències.

4 juliol 2019

Orgullosa dels meus alumnes (infants)

Peces realitzades pels alumnes més petites i petits del meu taller-escola durant el curs 2018/19.

Informació general curs 2019/20

Orgullosa dels meus alumnes (joves i adults)

Peces realitzades per les i els alumnes del meu taller-escola durant el curs 2018/19.

Informació general curs 2019/20