El que no es comparteix es perd. Aturem-nos una estona, compartim vivències.

Xerrada al Museu de la Xocolata

7 octubre 2017

Xerrada a pastissers mostrant les diverses possibilitats de recipients i plats de ceràmica per presentar les seves elaboracions.
museu de la xocolata