El que no es comparteix es perd. Aturem-nos una estona, compartim vivències.