El que no es comparteix es perd. Aturem-nos una estona, compartim vivències.

7 juliol 2015

Sense vosaltres, impossible. Moltes gràcies!

En reconeixement a la meva trajectòria professional la Generalitat de Catalunya m’ha concedit el diploma de “Mestre artesà”. Sense el suport i confiança de clients i col·laboradors, mestres i alumnes, companys, amics i familiars, impossible.
El meu més sincer agraïment a tothom!